YİNE KIBRIS SORUNU

Kıbrıs sorunundan en son bir buçuk ay önce Türkiye’nin dış politikasındaki yeni yönelimler bağlamında söz etmişim. Özetle, Türkiye’nin Kıbrıs’ta statükonun devamından, yani çözümsüzlükten yana olduğuna ve ‘’çözümsüzlüğün Kıbrıs Türkleri tarafından da sahici bir çözümmüş gibi algılanmasını sağlamak için uğraş’’tığına dikkat çekmiştim. Son gelişmeler gösteriyor ki, Türkiye’nin geçen sonbahardaki KKTC cumhurbaşkanlığı seçimine yaptığı müdahale bu yönde…

Read More

ROBERT HIGGS

DEVLETİN MAHİYETİNİ KAVRAMAK Benim devletin mahiyetini anlamam uzun bir zaman aldı. Bir kere bunu başarınca, bazıları derin birinci-sınıf düşünürler olan çok sayıda analist ve yazarın bu meseleyi tartışma şekli bana tuhaf gelmeye başladı. Onların büyük çoğunluğu için devlet neredeyse soylu bir konudur. Onlar oturdukları yerden, devlet sanki hakikat, güzellik ve iyilik modellerini karşılaştıran iyi niyetli…

Read More

The Reverse Side of Turkish ‘Aid’ to Syria

Armen Tigranakert From the beginning of its illegal invasion of Syria, Ankara has been trying to put right its crimes with international community by thinking up arguments and suitable excuses while at the same time veiling real motives for its presence and military actions on the Syrian territory. The main pretext for these actions is…

Read More

‘’EN BÜYÜK BAYRAK’’TAN ‘’CUMHURİYETİ BÜYÜTME’’YE

Bir 23 Nisan’ı daha geride bırakırken, aklımızda kalan yine öteden beri bildiğimiz görüntüler oldu: çocuklaşma, ikiyüzlülük, büyük bayraklar! Gerçi haksızlık da etmeyelim, devlet ve siyaset erkânının yaratıcılığı da yok değil. Baksanıza, ulusal bayramlarla ilgili resmî jargona bu sefer yeni bir kavram daha eklemişler: ‘’Cumhuriyetimiz büyütmek!’’ ‘’Çocuklaşma’’dan ne kast ettiğim her halde anlaşılmıştır. Kast ettiğim, yetişkinlerin…

Read More

DEMOKRASİ HESAP VERME REJİMİDİR

Devleti yönetenlerden açıklama isteyen veya onların yanlış yaptıklarını sırf ima eden yurttaşların hemen gözaltına alınıp haklarında ceza soruşturması başlatıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Özellikle de yürütme yetkisinin tek sahibi olan, dolayısıyla kamu işlerinin tedviriyle ilgili her şeyden birinci derecede sorumlu olan cumhurbaşkanına ‘’gözünün üstünde kaşın var’’ diyen herkesin hapse tıkılması için güvenlik görevlileri ile yargı mensuplarının…

Read More

NE EKMEK NE DE ÖZGÜRLÜK!

Bazen ne tür bir rejimin tercih edilmesi gerektiğinin belirlenmesinin özünde şu ikileme cevap vermekle ilgili olduğu söylenir: ‘’Ekmek mi, özgürlük mü?’’… Bu elbette günümüz toplumlarının, hatta belki de genel olarak ‘’insanlık durumu’’nun karşı karşıya olduğu temel bir meselenin fazlasıyla basitleştirilmiş bir anlatımıdır. Doğrusunu söylemek gerekirse, aşağıda işaret edeceğim gibi, bu sahte bir sorudur, sahte bir…

Read More

The Central Simple Silliness of Philosophical Republicanism

Philosophical republicanism is a relatively newish philosophy, with some roots in ancient Greek, ancient Roman, and Renaissance thought. The central tenet of republicanism is that political structures should be arranged to protect people from domination. Domination is defined as being subject to arbitrary interference. Pettit motivates the case for republicanism in part by claiming to…

Read More

DEMOKRASİLERİN ÖLÜMÜ NASIL OLUR?

‘’Demokrasiler nasıl ölür?’’ denilince, tabiatıyla biz Türklerin aklına hemen askerî darbeler geliyor. Çünkü, yaşadığımız tecrübeler bize demokrasinin ancak sürecin dışından gelen şiddete dayalı müdahalelerle yıkılacağını öğretmiştir. Oysa, demokratik rejimlerin idam fermanı bazen ‘’demokratik’’ aktörlerin kendileri tarafından yazılır. Nitekim, bu konunun uzmanlarından Steven Levitsky Daniel Ziblatt’la yazdığı ‘’Demokrasiler Nasıl Ölür?’’ (How Democracies Die?’’, 2018), başlıklı yeni…

Read More