DEVLETSİZ HUKUK I

Hukukun mahiyeti hakkında çağımızda baskın olan görüş, onun belli bir irade tarafından bilinçli tasarım eseri olarak yaratılmış olan bir kurallar sistemi olduğunu varsayar. Bir zamanlar bu irade kralların, sultanların, padişahların keyfî iradesi idi, son iki yüzyıldır ise bunların yerini ‘’demokratik’’ parlamentoların nispeten yumuşatılmış olsa da halâ keyfî olan iradesi almıştır. Ancak modernizmin rasyonalist damarıyla yakından…

Read More

OLAĞANÜSTÜ HAL: YENİ BİR REJİM TÜRÜ

On bir aydır uygulanmakta olan “olağanüstü hal”in yürürlükteki Anayasaya, insan hakları hukukuna ve bizatihi hukuk fikrine aykırı olduğuna daha önceki yazılarımda işaret etmiştim. Aslına bakılırsa, olağanüstü halin uygulanma biçiminin Anayasanın öngördüğü modelle -adı dışında- pek bir benzerliği bulunmamaktadır. Öte yandan, bu uygulamanın yakın bir zamanda kaldırılmayacağını Cumhurbaşkanı zaten açıklamıştı; bugünlerde basında çıkan kimi yazılara bakılırsa,…

Read More

Kevin Corcoran, WRONG IN THEORY IS WORSE THAN WRONG IN FACT

Recently, Tucker Carlson has committed the all-too-common mistake of suggesting that evolution by natural selection is an unproven idea, because evolution is merely a “theory.” As he put it on Joe Rogan’s podcast, “Darwin’s theory’s totally unproven – that’s why it’s still a theory, almost two hundred years later.”  This is an elementary misunderstanding of…

Read More

TÜRKİYE NEDEN BİR TÜRLÜ MEDENÎ BİR SİYASÎ DÜZEN KURAMIYOR?

‘’Türkiye toplumu olarak bizim temel problemimiz şudur: Bizim ne hür ve medenî bir hayata temel oluşturacak ortak değerlerimiz, ne de bu değerleri koruyacak kurumlarımız var.’’ Bugüne kadarki sosyal bilim okumalarım ışığında benim Türkiye’nin sosyo-politik geleneği hakkındaki gözlemlerinden çıkardığım bir sonuçtur. Bu önermenin ima ettiği ilk husus, daha önce başka bir yazımda anlatmaya çalıştığım gibi, Türkiye…

Read More