TÜRKİYE İSTİHBARAT DEVLETİ

Hatırlanacağı üzere, AKP iktidarı 2014 Mayısında çıkardığı bir yasayla Millî İstihbarat Teşkilâtı’nı yeniden düzenlemişti. O münasebetle yazdığım bir yazıda şöyle demiştim: ‘’AKP sayesinde güvenlik ve istihbarat odaklı yeni bir devlet anlayışına geçmek üzereyiz. Düşününüz ki, bütün vatandaşları hem MİT’in gözetimi altına koyan hem de onları bu teşkilâta istihbarat sağlamakla görevli kılan, MİT’e terör örgütleriyle hiçbir…

Read More

OPEN SOCIETY AND ITS FRIENDS

With Friends Like These, Who Needs Enemies? By Professor Gerald Gaus     1. An Annus Horribilis for the Open Society When those in the U.K. and the U.S. wished each other well on January 1, 2016, very few thought we were welcoming in one of the worst years in memory—and beyond—for what Karl Popper and F. A….

Read More

”Victim-Cerntered” Justice is a Threat to Due Process

“Trauma-informed justice” has percolated in academia and activism for decades. It is now knocking on the door of local police departments to demand changes that could upend the basics of how people relate to law enforcement. The approach converts the police into social workers or therapists and erases the due process upon which traditional Western justice…

Read More

Democratic theory after sixth grade

Supposedly, on election day, We the People speak. We the People decide who leads and who will represent us. We reward the competent, punish villains, and choose replacements. We the People might not quite be the captains of the ship, but every few years we at least get to install a new captain and nudge…

Read More

NUR VERGİN’İN ARDINDAN

Prof. Dr. Nur Vergin’in vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Nur Vergin’le ilk defa sanırım 1989 sonu veya 1990 başında Ankara’da ‘’Türkiye Günlüğü’’ dergisinin ofisinde tanışmıştım. Dergide o sıralar yeni yayımlanmış olan ‘’1980’lerde Türk Siyasetinin Transformasyonu’’ başlıklı makalemi beğendiğini söylemişti. Makalede, Türkiye siyasetini ’’devlet-siyasal sistem’’ karşıtlığı ekseninde ele almış ve Özal’ın devlet-karşıtı söyleminin –”sivil”in türevi anlamında- ‘’siyasal’’ı…

Read More

”HAKİKAT SONRASI” ÇAĞ YA DA ”TOPLUM İÇİNDE TOPLUM”

Malum, ‘’hakikat-sonrası’’, ‘’hakikatin ölümü’’ vb. deyimlerin ima ettiği fenomen neredeyse bütün dünyada son birkaç yılın entelektüel-politik gündeminin baş sıralarında yer alıyor.  Bu ve benzeri terimlerle, olgulara dayanan objektif -veya en azından objektif olmayı amaçlayan- bilgi arayışının yerini sübjektif inanç ve görüşlerin alması ifade edilmektedir. Başka bir deyişle, hakikati daha az önemseyen ve akıldan çok duygulara…

Read More

SİYASÎ PATOLOJİ OLARAK POPULİZM

Amerika Birleşik Devletleri’nde Demokrat Parti adayı Joe Biden’a başkanlık yolunu açan seçimin sonucunu Trump ve taraftarlarının kabul etmek istememesinin yol açtığı kitlesel olayların 6 Ocak günü Kongre’nin basılmasıyla sonuçlanması bütün dünyada şaşkınlık yarattı. Birçok ülkede Amerikan’ın köklü demokrasisinin geleceğinden duyulan kuşkular dile getirilmeye başlandı. Bu olay, siyasî hayatımızın son yıllarda içinde bulunduğu benzer durum nedeniyle,…

Read More

”İYİ TOPLUM” NEDİR?

‘’İyi toplum’’un mahiyeti kadim zamanlardan beri siyaset felsefesinin ana ilgi konusu olmuştur. Klasik anlayış ‘’iyi toplum’’un ne olduğu sorusunu kişisel erdem temelinde cevaplandırıyor ve böylece iyi toplumun esas olarak ‘’erdemli insanlar’’dan oluşan toplum olduğunu söylüyordu. Bu erdemler arasında çoğunlukla ‘’adalet’’ de yer almakla beraber, adalet kurumsal olmaktan çok bireysel erdem meselesi olarak görülüyordu. Oysa, ’’iyi…

Read More

”AİHM KARARI BİZİ BAĞLAMAZ” NE DEMEKTİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta içinde iki ilginç açıklama yaptı: Önce, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Selâhattin Demirtaş’ın derhal serbest bırakılmasını öngören kararı vesilesiyle, ‘’Bu karar bizi bağlamaz’’ dedi. Ardından şu sözleri geldi: ‘’Her şey gibi muhalefetin de yerli ve millisini ülkemize kazandırmak inşallah bize nasip olacaktır.” Muhtemelen hemen aklınıza şu gelecektir: Muhalefetin nasıl olacağını da iktidar partisinin…

Read More

TÜRKİYE’NİN ÇIKMAZI YAHUT KAÇIRILAN FIRSATLAR

Onbeş yıl önce bir vesileyle kaleme aldığım ‘’Türkiye İçin Bir Demokratikleşme ve Sivilleşme Perspektifi’’ başlıklı raporun bir yerinde şöyle yazmıştım: ‘’(İ)çinde bulunduğumuz ikibinli yıllarda Türkiye yeni bir dönemecin eşiğinde bulunuyor ve bunun siyasî sistemimize ilişkin son derece önemli sonuçları bulunmaktadır. Avrupa Birliği’ne tam üyelik davası bunun sadece bir parçasını oluşturmaktadır. Bu dönemeç, ülkemiz için hem…

Read More