Yönettiği Tezler

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

— A. Faruk Güneş, “Silâhlı Kuvvetlerin Sivil Denetimi: Hukukî ve Siyasî Araçlar”, İTİCÜ SBE, 2014.

— Mü’min Köktaş, Siyasal Düşünceleri ile Ahmet Hamdi Başar, Hacettepe Üniversitesi SBE, 2003.

— Uğur Ersoy, Türkiye Örneğinde Yeni Sağ: Anavatan Partisi Üzerine Bir İnceleme, Hacettepe Üniversitesi SBE, 2002.

— Saim Şallı, Sosyal Demokrasinin Dönüşümü ve Küreselleşme: Almanya Örneği, Hacettepe Üniversitesi SBE, 2002.

— Cem Yaşin, Başkanlık Sistemi, Hacettepe Üniversitesi SBE, 1997.

— Bican Şahin, Aristoteles`in Adalet Anlayışının Günümüz Adalet Anlayışlarıyla İlişkileri”, Hacettepe Üniversitesi SBE, 1997.

— Muhammet Ecevit Carti, 1980’den Sonra Türkiye’de İnsan Haklarını Koruma Amaçlı Resmi ve Sivil Girişimler, Kırıkkale Üniversitesi SBE, 1996.

Yönettiği Doktora Tezleri

— Mü’min Köktaş, İskoç Aydınlanması: Bir Sivil Toplum Perspektifi”, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.

— Cennet Uslu, İnsan Haklarının Felsefi Temelleri: Doğal Hukuk ve Doğal Haklar”, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.