Verdiği Dersler

Lisans Dersleri

— Devlet Teorisi

— Demokrasi Teorisi

— İnsan Hakları Teorisi

— Genel Kamu Hukuku I: Devlet Kuramı

— Genel Kamu Hukuku II: Kamu Özgürlükleri

Yüksek Lisans Dersleri

— İnsan Hakları ve Anayasa Mahkemesi

— İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması

Doktora Dersleri

— İnsan Haklarının Avrupa Düzeyinde Korunması

Not: 2011-2014 arasındaki dönemi göstermektedir.