Hakkında

Photograph: Özgür Tekşen / AJT
Photograph: Özgür Tekşen / Al Jazeera Türk

Mustafa Erdoğan 1956 yılında Trabzon’da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Erdoğan yüksek lisans ve doktorasını aynı Fakülte’de yaptı; 1991’de Doçent, 1997’de Profesör oldu. Mustafa Erdoğan idarî yargıda (1983-85), Ankara Üniversitesi (1985-1990) ve Hacettepe Üniversitesi’nde (1991-2010), emekliliğinden sonra da İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde (2010-2016) dekan ve öğretim üyesi olarak çalıştı. Prof. Erdoğan ayrıca 1997-98, 2003 ve 2007-2008 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki muhtelif üniversitelerde ve düşünce kuruluşlarında misafir araştırmacı olarak bulundu.

Liberal fikriyatın Türkiye’deki önde gelen temsilcilerinden olan Mustafa Erdoğan 1992 yılında Atillâ Yayla ve Kâzım Berzeg’le birlikte Liberal Düşünce Topluluğu’nu kurdu ve on yıl kadar Topluluğun çıkardığı Liberal Düşünce dergisinin editörlüğünü yaptı. Erdoğan 2014 yılında Bican Şahin, İhsan Dağı, Melih Yürüşen ve Veli Kondak’ında da aralarında bulunduğu bir grup arakadaşıyla birlikte Özgürlük Araştırmaları Derneği‘nin kurucuları arasında yer aldı.

1970’lerin ikinci yarısından itibaren düşünce ve yazı hayatının içinde olan Mustafa Erdoğan birçok akademik ve yarı-akademik derginin yanın veya danışma kurullarında yer aldı. Son otuz yıl boyunca anayasa hukuku, liberal siyaset teorisi, adalet ve insan hakları alanlarında makale ve kitap olarak çok sayıda eseri yayımlandı. Akademik çalışmaları yanında, Erdoğan 1990’lar başlarından itibaren geniş kitlelere hitap eden yazı ve konuşmalarıyla da bir kamusal entellektüel profili çizdi.

Türkiye Bilimler Akademisi aslî üyesi olan Prof. Erdoğan’ın başlıca eserleri şunlardır: 

 • Türkiye’de Anayasalar ve Siyaset (9. b., 2016)
 • Türk Anayasa Hukuku (2016)
 • Anayasal Demokrasi (12. b., 2015)
 • İnsan Hakları: Teorisi ve Hukuku (4. b., 2014)
 • Özgürlük Perspektifinden Hukuk ve Demokrasi (2013)
 • Anayasa Hukuku (7. b., 2012)
 • Aydınlanma, Modernlik ve Liberalizm (2006)
 • Anayasa ve Özgürlük (2002)
 • Demokrasi, Laiklik, Resmi İdeoloji (2. b., 2000)
 • Liberal Toplum, Liberal Siyaset (2. b., 1998)
 • Anayasacılık, Parlamentarizm, Silâhlı Kuvvetler (1993)

Prof. Erdoğan ayrıca toplumsal ve siyasal teori alanında birçok kitap ve makaleyi de Türkçeye çevirdi.

Erdoğan evli ve iki çocuk babasıdır.

İdari Görevler

Dekan, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 01.09.2010-2015

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

— Türkiye Bilimler Akademisi Aslî Üyesi

— Türk Siyasi İlimler Derneği üyesi (1989’dan beri)

Ödüller/Burslar

— Liberal Düşünce Topluluğu Özgürlük Onur Ödülü (2012)

— Visting Scholar, Department of Political Science, University of Utah, 2007-2008.

— Reagan& Fascall Democracy Fellowship, National Endowment for Democracy, 2003.

— Mazlum-Der İnsan Hakları Ödülü (2001)

— Fulbright Scholarship for Research (Constitutional Interpretation), 1997-1998