Kitapları

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

— Mustafa Erdoğan (2009), “Norman Barry’s Contribution to the Study of Liberal Politics”, in Michael James (ed.), Classical Liberalism in the 21st Century: Essays in Honour of Norman P. Barry (Buckingham  University Press), pp. 177-184.

Kitapları

— Mustafa Erdoğan (2018), Türk Anayasa Hukuku (Ankara: Hukuk Yayınları)

— Mustafa Erdoğan (2017), Hukuk ve Adalet (Ankara: Hukuk Yayınları)

— Mustafa Erdoğan (2017), Anayasa Hukukuna Giriş (Ankara: Hukuk Yayınları)

— Mustafa Erdoğan (2015), Anayasal Demokrasi (Ankara: Siyasal Kitabevi, 13. b.)

— Mustafa Erdoğan (2013), Özgürlük Perspektifinden Hukuk ve Demokrasi (İstanbul: Kesit Yayınları)

— Mustafa Erdoğan (2011), Anayasa Hukuku (Ankara: Orion Yayınevi, 7. b.).

— Mustafa Erdoğan (2011), Türkiye’de Anayasalar ve Siyaset (Ankara: Liberte, 7. b.).

— Mustafa Erdoğan (2012), İnsan Hakları: Teorisi ve Hukuku (Ankara: Orion Yayınevi, 3. b.)

— Mustafa Erdoğan (2006), Aydınlanma, Modernlik ve Liberalizm (Ankara: Orion Yayınevi).

— Mustafa Erdoğan (2002), Anayasa ve Özgürlük (Ankara: Yetkin Yayınevi).

— Mustafa Erdoğan (2000), Demokrasi, Lâiklik, Resmi İdeoloji (Ankara: Liberte, 2. b.).

— Mustafa Erdoğan (1998), Liberal Toplum, Liberal Siyaset (Ankara: Liberte, 2. b.)

— Mustafa Erdoğan (1993), Anayasacılık, Parlamentarizm, Silâhlı Kuvvetler (Ankara: Siyasal Kitabevi).

Kitap Bölümleri

— Mustafa Erdoğan (2017), ‘’Hukuk ve Siyaset İlişkisi Bağlamında Türk Anayasa Mahkemesi’nin Lâiklik Politikası’’, Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşunun 55. Yılı Anısına 55 Yıl 55 Makale (Ankara: Anayasa Mahkemesi yayını), ss. 1169-1186.

— Mustafa Erdoğan (2006), “Kamu Alanı ve Liberalizm”, Karadağ, A. (ed.), Kamusal Alan ve Türkiye (Ankara: Asil), ss.

— Mustafa Erdoğan (2005), “Ahlâkî Çoğulculuk”, Felsefe Ansiklopedisi, ed. Ahmet Cevizci, Cilt 3 (Ankara: Babil), ss. 696-701.

— Mustafa Erdoğan (2005), “Sivil Toplum: Bir Kavramın Anatomisi”, Bakan, S. & Küçük, A. & Karadağ, A. (eds.), 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye’de Sivil Hayat (İstanbul: Aktüel), C. 2, ss. 667-689.

— Mustafa Erdoğan (2005), “Türkiye’de Asker ve Siyaset”,  Bakan & Küçük & Karadağ, a.g.e., Cilt 2, ss. 739-751.

— Mustafa Erdoğan (1998), “Başkanlık Sistemini Doğru Tartışmak”, Türkiye’de Yönetim Geleneği, ed. D. Dursun & H. Al (İstanbul: İlke Yaynıcılık), ss.

Çeviri Kitaplar

— Norman P. Barry, Modern Siyaset Teorisi (Yusuf Şahin’le birlikte) (Ankara: Liberte, 2004).

— Norman P. Barry, Komünizm Sonrası Dönemde Klasik Liberalizm (Ankara: LDT, 1997).

— Jack Donnelly, Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları (Levent Korkut’la birlikte) (Ankara:TDV, 1995)

— A. Hayek, Sosyal Adalet Serabı (Ankara: Türkiye İş Bankası, 1995, 2013).

Popüler Kitaplar

— Mustafa Erdoğan (2014), Yeni Eski Türkiye (İstanbul: Ufuk Yayınları).

— Mustafa Erdoğan (2014), İleri Demokrasi (İstanbul: Ka Kitap)

— Mustafa Erdoğan (2012), 28 Şubat Günlüğü: Post-Modern Darbenin Anatomisi (Orion Kitabevi, 2. b.).

— Mustafa Erdoğan (2011), Bizi Kürtler Özgürleştirecek (Ankara. Orion Kitabevi).

— Mustafa Erdoğan (2009), Liberalizm, Demokrasi ve Türkiye Modeli (İstanbul: Plato).

— Mustafa Erdoğan (2003), Dersimiz Özgürlük (İstanbul: Pınar Yayınevi, 2. b.),

— Mustafa Erdoğan (2002), Türkiye Özgürleşebilir Mi? (Ankara: Liberte).

— Mustafa Erdoğan (1999), Rejim Sorunu (Ankara: Vadi Yayınevi)

 

anayasa-hukuku  anayasacilik-parlemantarizm-ve-silahli-kuvvetler  anayasal-demokrasi

aydinlanma-modernlik-ve-liberalizm  demokrasi-laiklik-resmi-ideoloji  hukuk-yasama-ve-ozgurluk

insan-haklari-teorisi-ve-hukuku  liberal-toplum-liberal-siyaset modern-siyaset-teorisi

28-subat-gunlugu  dersimiz-ozgurluk  eski-yeni-turkiye

ileri-demokrasi  kurtler  plato

rejim  tr-ozgur