ADALET TANRIÇASI’NIN GÖZBAĞI

Son zamanlarda Türkiye’de olup-bitenler, başka birçok şey yanında, “adalet”le ilgili kadim sembollerin anlamını da yeniden hatırlamamızı gerektiriyor. Malum, adaletin Roma dönemine kadar geri giden kadim ikonografisinin merkezinde, bir elinde kılıç bir elinde terazi tutan ‘’Adalet Tanrıçası’’ Justitia yer alır. Adaletin temsilinde ayrıca Justitia çok kere gözü bağlı olarak resmedilir. ‘’Adalet terazisi’’, adaletin öncelikle dengenin korunmasıyla…

Read More

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SORUNUMUZ

Öğretmenliğin toplumun geleceği bakımından önemi tartışma götürmez. Gerçi başka bazı meslekler için de pekalâ aynısı söylenebilir. Meselâ, hem toplumun sağlığı için vazgeçilmezliği hem de “hata kabul etmeyecek” derecede hassas bir meslek olması bakımından doktorluğun fevkalâde hayati olduğunu düşünenler haksız değildir. Aynısı hukuk mesleği bakımından da geçerlidir. Çünkü, bir toplumu barışçı bir şekilde bir arada tutan…

Read More

ORTAK İYİ, ADALET VE ADAM SMITH

Adalet toplum olarak barışçı bir biçimde bir arada yaşamanın ön şartıdır, adaletin olmadığı yerde toplumu bir arada tutmak ve düzeni sağlamak daha fazla cebir kullanımına ihtiyaç gösterir. Bu demektir ki, toplumsal kurumların bir özelliği olarak adalet başlı başına bir erdem olanın yanında, akıllı yöneticiler onu ‘’hikmet-i hükûmet’’in bir gereği olarak ta görmek durumundadırlar. Adalet onun…

Read More

LAİKLİK TEMEL HAKLARIMIZI GEÇERSİZ KILAR MI?

Bir önceki hafta sonu çok ilginç bir olay meydana geldi: Bir seyahat otobüsü firması Van-İstanbul arasında seyir halinde olan otobüslerinden birindeki bir yolcusunun namaz molası talebini reddetmesinin yol açtığı tepkiler üzerine kamuoyuna hitap eden tuhaf bir açıklama yaptı. Tuhaf, çünkü açıklama metninde yer alan bazı ifadeler ‘’anayasa’’nın ve onun içerdiği temel hak garantilerinin liberal-demokratik bir…

Read More

TÜRKİYE’NİN HUKUK VE ADALET SORUNU

Kanaatimce, Altılı Masa olarak anılan muhalefet bloğunun önümüzdeki cumhurbaşkanlığı ve yasama organı seçimlerini kazanması durumunda gündemine alması gereken sorunların başında ‘’hukuk ve adalet’’in yeniden tesisi gelmektedir.  Hukukun adaletle zorunlu bağlantısının AKP-MHP iktidarı tarafından kategorik olarak reddedilmesinin kaçınılmaz sonucu olan sistematik hak ihlâllerinin olağanlaştığı ülkemizin bugünkü şartlarında bu gerçekten de acil bir sorundur. Bunu söylerken, elbette,…

Read More

CUMHURİYET VE TÜRKİYE’NİN CUMHURİYETİ

Cumhuriyet kavramının farklı anlamları ve çağrışımları var. Hukuk dilinde cumhuriyet genellikle monarşik olmayan “devlet biçimi”ni ifade ediyor. Bunun da pratik sonucu, devlet başkanlığı makamının bir hanedana veya aileye özgü olmayıp, bütün yurttaşlara açık olmasıdır. Cumhuriyet “devlet başkanının seçimle geldiği devlet biçimidir” derken anlatılmak istenen budur. Bu anlamda cumhuriyetle demokrasi arasında zorunlu bir ilişki yoktur. Nitekim,…

Read More

SİYASÎ KABİLECİLİK Randall G. Holcombe

İnsanların her zaman kendi grubundan olanları desteklerken grup dışından olanları düşman olarak gören kabilevi insiyakları olmuştur. İlkel toplumlarda, insanlar kendi gruplarının diğer üyeleriyle işbirliği yapmışlar ve gruba mensup olmayanları potansiyel avcılar ve potansiyel av olarak görmüşlerdir. Birbirini tanımayan insanlar arasındaki karşılaşmaların şiddetli olması muhtemeldi. İlkel toplumlardaki insanlar gruplarının üyelerini kişisel bilgiye dayanarak tanımlarlardı (tanırlardı) ki…

Read More

TÜRKİYE’NİN ACİL GÜNDEMİ: ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİNİN TESİSİ

‘’Özgürlük ve demokrasi’’nin tesisi bugün Türkiye siyasetinin en öncelikli gündem maddesi durumundadır. Bunu söylemekle, siyasî rejimimizin bu kusurunun yeni ortaya çıkmış bir durum olduğunu kastetmiyorum. Aslında Türkiye her zaman özgür ve demokratik bir siyasî rejim hedefinden şu veya bu ölçüde uzak olmuştur.  Şu var ki, askerî müdahale ve gözetim dönemleri dışında özgürlük ve demokrasi hedefine…

Read More