SİYASET İNCELEMELERİ BAĞLAMINDA FELSEFE, TEORİ VE İDEOLOJİ

  GİRİŞ ‘’Sosyallik’’ insanoğlunun gerek zaman gerekse mekân bakımından evrensel bir özelliğidir. İnsan toplumsal bir canlıdır; toplum dışında bir insan tasavvuru ancak zihinsel bir kurgu olabilir. Toplum olarak var olmanın kurucu unsurlarından biri ise, onu ‘’devlet’’le özdeşleştirmemek kaydıyla, siyasettir. İkibin yıldan daha fazla bir süre önce Aristo insanın ‘’siyasal bir canlı’’ olduğunu söylerken bu gerçeğe…

Read More

GENEL İYİ NE DEMEKTİR?

Genel iyi, kısaca, bir toplumun ortak iyiliği demektir. Toplumun ortak iyi(liği) ise onun bütün üyelerinin paylaştığı çıkarlar veya yararları ifade eder. Bir kişinin, ailenin, zümrenin, sınıfın veya bir azınlığın çıkarının toplumun ortak iyiliği demek olmadığını anlamak kolaydır. Ama asıl önemlisi, toplumun çoğunluğunu oluşturan grubun yararına olan şeyin toplumun genel iyiliği ile aynı şey olmadığını anlamaktır….

Read More

İSLAMCILIK DEMOKRASİ VAAT EDEBİLİR Mİ?

  Mısır’ın eski devlet başkanı Mursi’nin, kendisini deviren Sisi’nin yönetiminin zulmü altında, en sonunda mahkeme salonunda vefat etmesi tabiatıyla Türkiye’deki hemen hemen herkesi derinden etkiledi. Özellikle de dindarlar ile İslamcıları… Bu elim olayı seçim kampanyasında kendisine avantaj sağlamak amacıyla istismar eden AKP yönetimi bir yana, gerçekten de bu hazin ölüm ister dindar veya İslamcı olsun…

Read More

İMAMOĞLU KAZANIRSA NE OLUR?

İstanbul sâkinleri olarak gelecek Pazar günü tekrar sandık başına gideceğiz. İşin ilginci, seçimin iptal edilmesi muhalif kesimde ne kadar hayal kırıklığına yol açtıysa, 23 Haziranda yapılacak olan yeni seçimin sonucundan da aynı kesim o kadar umutlu görünüyor. Dahası, Ekrem İmamoğlu’nun bu seçimi kazanmasının Türkiye’nin ufkunu bayağı aydınlatacağına da çok fazla umut bağlanmış durumda. Sanki yeni…

Read More

GERÇEKTEN AHLÂKLI BİR TOPLUM MUYUZ?

Ülkemizde ahlâksızlığa görünüşte sert tepki verenler ile sıkı ahlâk bekçiliği yapanlar o kadar çok ki, bunlara bakarsanız, toplumumuzun çok ahlâklı olduğunu düşünebilirsiniz. Siyasetçilerimiz de ‘’millî ve manevî değerlerimiz’’den sitayişle bahsetmekten çok hoşlanır, hatta bu konuda birbirleriyle yarışırlar. Eh, bu ‘’manevî’’ değerlerin de merkezinde herhalde ‘’ahlâk’’ yer alıyor olmalı… Ama benim size kötü bir haberim var:…

Read More

KANDIRMACAYLA ADALET REFORMU OLMAZ

Türkiye AKP yönetimi altında gerçekten akıl-almaz garabetlerle dolu bir ülke halini aldı. En son geçen hafta bir hâkim duruşma sırasında bir kadın avukatın etek boyunu ölçmeye yeltendi. Yargı sistemimizde hemen hemen her gün buna benzer tuhaflıklarla ve daha da önemlisi vahim adaletsizliklerle karşılaşıyoruz. Son birkaç yıldır ülkede haksızlık ve hukuksuzluklar zulüm boyutuna ulaşmış bulunuyor. Gerçi…

Read More

BU HÂKİMLER ADALET DAĞITAMAZ

Birkaç gün önce bir hâkimin duruşma esnasında bir kadın avukatın etek boyunu ölçmeye yeltenmesi haklı olarak ülkede yaygın bir hoşnutsuzluk havası yarattı. Yargı sistemimizde hemen hemen her gün buna benzer tuhaflıklarla karşılaşıyoruz. Bunların en vahim olanları, bir bütün olarak Türkiye’nin hukuk ve yargı sisteminin ”adalet dağıtma”ya hiç de uygun olmadığını gösterenleri. Gerçi bu öteden beri…

Read More

EĞİTİMDE YENİ SİSTEM Mİ?

Türkiye’de öteden beri ilk ve orta öğretime hâkim olan zihniyetin öğrencilerin akıllarını özgürleştirmek, zihinsel becerilerini geliştirmek ve onları hayata hazırlamakla hemen hemen hiçbir ilgisinin olmadığı bilinmeyen bir şey değil. Bu sistem daha ziyade, gerekli-gereksiz bir sürü enformasyonu öğrencilerin zihnine boca etmeyi, onları şartlandırmayı ve onlara ideoloji aşılamayı hedef alıyor. Bu durum maalesef üniversite aşamasında da…

Read More

REİSÇİLİK YENİ BİR ŞEY DEĞİL

Ehlinin malûmu olduğu üzere, son yıllarda sadece basın-yayın dünyasında değil akademik camiada da tedavülde olan Türkiye hakkındaki literatürün bugünkü rejiminiz hakkında öne çıkardığı özellikler arasında ‘’popülist otoriterlik’’[i] ve ‘’kişiselcilik’’ (veya ”kişisel yönetim”) eğilimi başta gelmektedir. Özellikle siyasî sistemimizin kişiselci karakteriyle ilgili bilimsel teşhisin akademisyenlerin fildişi kulelerinden bakarak uydurdukları bir spekülasyon olmayıp, olgusal bir gerçekliğe tekabül…

Read More

ÖZGÜRLÜĞÜN DÜŞMANI: HİKMET-İ HÜKÜMET

Bu gazetedeki ilk yazımda özgürlüğü ‘’temel ihtiyaç’’ olarak nitelemiş ve özgür toplumun bazı özelliklerini açıklamaya çalışmıştım. Bugün aynı konuyu, merkezinde devletin failliğinin yattığı başka bir perspektifle ve Türkiye bağlamında yeniden ele almak istiyorum.  Bir toplumun özgürlüğü, şüphesiz, devletin nasıl örgütlendiğiyle ve hangi açık veya zımnî ilkelere dayandığıyla yakından ilgilidir. Başka faktörler sabit olmak kaydıyla, devletin…

Read More