Mirgün Cabas ile Her Şey Programı: “Hukukun Üstünlüğü ve Türkiye” Raporu

Prof. Dr. Mustafa Erdoğan “Hukukun Üstünlüğü ve Türkiye” raporu üzerine konuştu. Mirgün Cabas – Her Şey (CNN Türk – 20/10/2015) Raporun Takdimi – Bican Şahin İnsan haklarını koruyan genel, kesin, açık ve sıklıkla değişmeyen hukuk kurallarına bağlı bir yönetimin varlığını ifade eden “hukuk devleti” pren- sibi, bireysel özgürlüğün en önemli teminatıdır. Böyle bir yönetim anlayı-…

Read More

AKP 24 ANAYASASINA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Küreselleşme literatürüne aşina olanlar klasik egemenlik anlayışının gitgide temelsiz hale geldiğini, devletleri içte de dışta da egemen özneler olarak tanımlamaya devam etmenin artık gerçekçi olmadığını bilirler. Küreselleşmenin ulus-devletleri uluslararası alanda olduğu kadar ülke içinde de yegâne özneler olmaktan çıkardığı genellikle kabul edilir. Ben bu gelişmeden bağımsız olarak, tamamen özgürlük ve hukukun üstünlüğü mülâhazalarıyla, öteden beri…

Read More

IONNA KUÇURADİ

Prof. Dr. Ionna Kuçuradi’yi bilenler bilir. Felsefe tahsil etmiş başka birçok meslektaşından farklı olarak, Kuçuradi “felsefeci” değil, filozoftur. Yani o, bütün mahareti daha önce başka filozofların söylediklerini aktarmaktan ibaret olan felsefe akademisyeni olmak yerine, felsefî düşünme becerisi geliştirmiş ve kendine ait “felsefesi” olan bir filozoftur. Ben onun kamusal siyasetle ilgili olarak kendine özgü felsefî yöntemle…

Read More

NEDEN BİZİM DE BİR KANUNUMUZ YOK?

Zaman zaman “Niye bizim de bir kanunumuz yok?” diye şikayet eden insanlar görür veya duyarsınız. Hatta kimileri “bizim de bir kanunumuz olsun”u ana davaları haline getirir ve böylece ömürlerini kendi hayat alanla¬rını devletin düzenlemesi için çalışmakla geçirirler. Bürokratlar da sıkça buna paralel bir iddiayla ortaya atılırlar: “Bu alanın kanunla düzenlenmesi lazım.” Bürokratların –devletin- bu konudaki…

Read More

Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge Programı: Siyaset Kuşatılmak mı İsteniyor?

Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Danıştay’ın açılış yılında gerçekleşen Metin Feyzioğlu ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki gerilim ve güncel meseleler üzerine konuştu. Ahmet Hakan – Tarafsız Bölge (CNN Türk – 12/05/2014) Fevzioğlu’nun konuşması, Başbakan’ın tepkisi ve köşk seçimi… Danıştay’daki olaylı gerginlik Tarafsız Bölge’de tartışıldı… Ahmet Hakan sordu, siyasetin deneyimli ismi Mehmet Keçeciler, Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, Anayasa Hukukçusu Prof. Dr….

Read More